Snad není školy, kde by se žáci na konci školního roku nefotili. Paní fotografka k nám přišla už 11. května.

Pan zástupce s paní fotografkou vybírají styl fotek …

Vzhledem k počasí, které dlouhodobě panovalo, se ukázalo, že šlo o akci prozíravou. Fotili se všichni žáci i učitelský sbor.

S panem školníkem a paní třídní učitelkou …

Určitě je dobře, že nevznikly jen fotky oficiální. Deváťáci se ukázali jako dobrá parta. Se smyslem pro recesi.  

Recesisté se nezapřou 🙂 …

Stačí se podívat. Bylo docela veselo a snad bude jednou po letech na co vzpomínat.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top