7. července byla zahájena I. etapa rekonstrukce školní jídelny. II. etapa bude probíhat v době hlavních prázdnin v roce 2005. Celkové náklady přesáhnou částku 5 miliónů korun.

Back To Top