4. místo Martiny Jalamasové ze 7. A a 7. místo Matěje Hlaváčka ze 7. B, které získali v okresním kole biologické olympiády (pořádala dne 28.5.2004 I. ZŠ Krnov) v návaznosti na předcházející výsledky ve stejně zaměřených soutěžích potvrzují, že zájem žáků o biologii, pod vedením paní uč. Hany Mackové, je trvalý.

Back To Top