Kluci, holky, vážení rodiče. Druhá polovina prázdnin je za námi, začátek školního roku se rychle blíží. Ani během letošních prázdnin jsme nezaháleli a snažili se pro nás všechny školu připravit co nejlépe. Určitě se můžete těšit na nově vymalované třídy, chodby, nový nábytek a další překvapení.

Dobrodružství ve školní družině…

Školní družina bude pro přihlášené žáky pro zbytek prázdnin v provozu od pondělí 24. srpna do pondělí 31. srpna od 7 do 15 hodin. Vstup hlavním vchodem. Bližší informace podá paní Marie Kulichová, vedoucí vychovatelka (mobil 777 719 364, e-mail: marie.kulichova@zsma.cz). K docházce byly přednostně přijímány děti nejmladší, dojíždějící a děti s oběma zaměstnanými rodiči. Seznamy zapsaných dětí jsou k nahlédnutí zde.

Paní učitelka Jitka Hlaváčková…

Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. září v 7.45. Těšíme se na nové školáky, naše prvňáčky, kterým se budou věnovat paní učitelky Jitka Hlaváčková, třídní 1. A a Zdenka Závodná, třídní 1. B. Těšíme se také na nové žáky, kteří se přistěhovali do Města Albrechtic, nebo k nám přecházejí z jiných škol.

Paní učitelka Zdenka Závodná…

Podrobnosti k docházce prvňáčků do školy včetně toho, co je potřeba zajistit a nakoupit, vám, zákonným zástupcům, byly sděleny v předstihu na červnové schůzce. Další informace týkající se organizace výuky na počátku září, překvapení, která čekají na děti, sdělí třídní učitelky a vychovatelky ŠD na konci úterního setkání.

Učení mě určitě bude bavit…

Nově přihlášené žáky k docházce uvítáme v kanceláři ředitelky, případně zástupce ředitelky školy. V prvních krocích v neznámém prostředí jim pomohou třídní učitelé, kteří si je zde vyzvednou a předají prvotní informace i jejich rodičům. Dalším případným zájemcům nabízíme seznámení s prostředím školy kdykoliv po předběžné telefonické domluvě (Regína Hajná, ředitelka školy – 777 719 340 regina.hajna@zsma.cz).

Vyrábím čepici pro Večerníčka…

Pokud patříte k těm, kteří si zatím nekoupili sešity, chcete znát jména svých budoucích spolužáků a budoucích učitelů, chcete již dnes vědět, kdy budou prázdniny, znát termíny třídních schůzek v nastávajícím školním roce, podle jakého vzdělávacího programu se budete učit, jaké nabízíme zájmové kroužky (budou upřesněny na počátku září), sledujte průběžně obsah pod odkazy „Škola“„Úřední deska“.

To je jízda…

Úterý 1. září je určeno jen ke krátkému slavnostnímu zahájení. Po jeho ukončení se o přihlášené děti do školní družiny postarají paní vychovatelky. Obědy se vydávají v době od 10.30 do 12 hodin. Podrobné informace k odběru obědů jsou uvedeny pod odkazem „Jídelna“.

Jedna, dvě, tři…

Středa 2. a čtvrtek 3. září jsou vyhrazeny pro vydávání učebnic a třídnické práce. Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude ve všech třídách zahájeno v pátek 4. září 2015. A pozor! Už se na Vás těšíme.

Foto a text Regína Hajná

Back To Top