Humor, hry a triky veselého Jirky. To je název vystoupení kouzelníka pana Jiřího Krejčíře z Ostravy. Ve dvou skupinách jej v pondělí 12. června 2006 zhlédlo téměř 400 žáků z naší školy.

Každý, kdo měl jen trochu zájem, ten se mohl naučit řadu jednoduchých kouzel. Všichni se dobře bavili.

Poděkování patří manželům Solawovým z Města Albrechtic, kteří uhradili veškeré finanční náklady. Dodatečně tak ještě přispěli k letošním oslavám Dne dětí.

Foto p. uč. E. Kynická a Jitka Šimeková, žákyně 9. třídy.

Toto je velice vzácné zvíře ...

Co z toho vyleze ...

Manželé Solawovi s kouzelníkem

Back To Top