Pod názvem Hry a klamy si můžeme představit ledacos. Žáci osmých tříd už vědí, že je to putovní výstava iQparku Liberec, která v těchto dnech dorazila do Ostravy. Ve čtvrtečním horkém dopoledni jsme na ni dorazili i my do obrovské haly na Výstavišti Černá louka, kde se nacházelo asi 40 stanovišť. Na každém byl nějaký logický úkol, optický klam, skládačky, hlavolamy nebo jiné úkoly. Všichni si vyzkoušeli svoje znalosti, prověřili své smysly, změřili rychlost svých reakcí. Vyřešili spoustu úloh, jejichž smysl jsme si pamatovali ze školy.

Například vodivost zlata a mědi, z malých trojúhelníčků sestavovali obsahy čtverců známých z Pythagorovy věty, čichem určovali obsah jednotlivých skleniček a mnoho dalších. Oprášili jsme si znalosti z fyziky a přírodopisu. Nejvíce nám na této interaktivní výstavě pomohl zdravý rozum, smysl pro humor a důvtip. Nakonec jsme se vydali na zmrzlinu do nedaleké cukrárny. Potom už nás autobus odvezl do Města Albrechtic. Společný výlet se nám líbil, protože byl nejen zábavný, ale i poučný.

Foto Anežka Synková, text Pavlína Kostelníková, obě z 8. B

Back To Top