Vánoční „slavnost“ měli třeťáci zcela ve své režii. Pro prvňáčky si připravili pásmo básniček a koled.

Jednotlivé skupiny potěšily malé školáky pěknými verši o zimě a Vánocích, zazpívaly známé i méně známé koledy. Některé z nich doprovázela hrou na kytaru Elen Mackovičová. Úspěch měla také zdramatizovaná pověst s názvem Jak hrdlička přišla k pásku.

Při předvádění vánočních zvyků, jako je rozkrajování jablíčka, vkládání chleba s medem do úst, se děti nejvíce pobavily hrníčkovými kouzly. Pomocí nich zjistily, jak se jim povede v příštím roce. Budou-li šťastné, zdravé, hodné, jestli budou mít hodně kamarádů, dostatek jídla a jiné důležité informace.

Před rozdáváním dárků si děvčata a chlapci pustili skořápky s hořícím plamínkem po vodě. Chtěli totiž vědět, zda zůstanou i v roce 2018 ve své třídě všichni pospolu. Vše nasvědčovalo tomu, že se nic nezmění.

Slavnost korunovalo rozdávání a následné rozbalování dárků. Po vydařeném díle si ještě chvíli užívali společných chvilek. Vánoce na nečisto se vydařily.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top