Dopoledne v pátek 18. listopadu 2005 patřilo přátelskému setkání žáků Lycea Lubrza a ZŠ Město Albrechtice v naší tělocvičně. Celé bylo zasvěceno sportu. Chlapci a děvčata změřili síly v odbíjené, stolním tenisu a floorbalu. Jednalo se o již třetí společnou akcí a zároveň první od podpisu dohody o vzájemné spolupráci mezi oběma školami z listopadu 2005.

Pan učitel Karel Handlíř, který byl přípravou sportovního klání pověřen, dokázal jako vždy výborně využít našeho, po mnoho let budovaného, technického zázemí, dovedností žáků i zkušeností ochotných spolupracovníků. Kromě zodpovědnosti za celou organizaci řídil dívčí i chlapecké volejbalové družstvo v turnaji, úspěšně se zhostil pískání floorbalu. Soutěže ve stolním tenisu připravil pan uč. Milan Pokorný, mnohaletý vedoucí kroužku se stejným zaměřením.

Emoce

Soutěže v odbíjené spravedlivě rozhodovala paní uč. Radmila Gavendová. U stolku rozhodčích jí pomáhali nejstarší žáci z kroužku odbíjené. Další žáci, členové kroužku „Dětského televizního studia“, natáčeli videozáznam pro albrechtickou kabelovou televizi.

Ve všech soutěžích mimo floorbal byli úspěšnější naši hosté. Soutěž ve stolním tenisu chlapců skončila remízou.

Spokojení hosté z Polska si odvezli nejen diplomy za umístění v soutěžích, ale také cédéčko s bohatou fotodokumentací. Vybrané fotografie nabízím ke zhlédnutí také vám prostřednictvím našich webových stránek.

text a foto Karel Knapp

Back To Top