Možnost naučit se vyrábět zajímavé šperky se nabízí pro šikovná (zručná) děvčata z osmých a devátých tříd. Zájemkyně o účast na akci se mohou přihlásit v předstihu u paní učitelky Věry Mertové, která pro ně vše připravila. Počet míst je omezený, neváhejte. Pracovní setkání jsou plánována na středu 27. a čtvrtek 28. listopadu vždy od 13.45 v učebně fyziky a chemie.

Back To Top