Sobotní odpoledne 14. května 2011 na náměstí ČSA v Městě Albrechticích patřilo osmi dechovým hudbám. Město Město Albrechtice, Euroregion Praděd a Dechová hudba Město Albrechtice se staly organizátory mezinárodního setkání pod názvem „Na společnou notu“. Na zdárném průběhu setkání se podílely jako hostesky naše žákyně  Karolína Zedeková, Nikola Antonová, Aneta Cágová, Markéta Jelínková, Michaela Křištofová, Petra Hanusová, Denisa Kissová, Pavlína Kostelníková, Michaela Kyselá, Klára Sudová a Maria Tussi.

Děvčatům přišla na pomoc také naše bývalá žákyně Nikola Chovancová. Zdá se, že holky dechovka docela bavila. Paní místostarostka všem jmenovaným věnovala trička s emblémem EU, znakem našeho města a připojila poděkování za výbornou spolupráci. Na dobré náladě diváků se s místní dechovou hudbou z pódia podíleli také její členové Pavel Hanus ze 7. B, Norbert Jedelský z 5. A, Kristýna Břicháčková z 8. A a paní učitelka Taťána Hazuchová.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top