Kluci, holky, vážení rodiče. Druhá polovina prázdnin je za námi, začátek školního roku se rychle blíží. Ani během letošních prázdnin jsme nezaháleli a snažili se pro nás všechny školu připravit co nejlépe. Určitě se můžete těšit.

Školní družina bude pro přihlášené žáky pro zbytek prázdnin v provozu od středy 24. srpna do středy 31. srpna od 7 do 15 hodin. Vstup hlavním vchodem. Bližší informace podá paní Alena Honajzerová, vedoucí vychovatelka (mobil 777 719 364). Od 1. 9. 2016 má družina navýšenou kapacitu a nově je otevřeno 4. oddělení. Pokud ještě zvažujete přihlášení dítěte, obraťte se na vedoucí vychovatelku. Seznamy zapsaných dětí jsou k nahlédnutí zde.

Školní rok 2016/2017 začíná ve čtvrtek 1. září v 7.45. Těšíme se na nové školáky, naše prvňáčky, kterým se budou věnovat paní učitelky Irena Santariusová, třídní 1. A a Vladimíra Dudková, třídní 1. B. Těšíme se také na nové žáky, kteří se přistěhovali do Města Albrechtic, nebo k nám přecházejí z jiných škol.

Podrobnosti k docházce prvňáčků do školy včetně toho, co je potřeba zajistit a nakoupit, vám, zákonným zástupcům, byly sděleny v předstihu na červnové schůzce. Další informace týkající se organizace výuky na počátku září, překvapení, která čekají na děti, sdělí třídní učitelky a vychovatelky ŠD na konci čtvrtečního setkání.

Nově přihlášené žáky k docházce uvítáme v kanceláři ředitelky, případně zástupce ředitelky školy. V prvních krocích v neznámém prostředí jim pomohou třídní učitelé, kteří si je zde vyzvednou a předají prvotní informace i jejich rodičům. Dalším případným zájemcům nabízíme seznámení s prostředím školy kdykoliv po předběžné telefonické domluvě (Regína Hajná, ředitelka školy – 777 719 340 regina.hajna@zsma.cz).

Pokud patříte k těm, kteří si zatím nekoupili sešity, chcete znát jména svých budoucích spolužáků a budoucích učitelů, chcete již dnes vědět, kdy budou prázdniny, znát termíny třídních schůzek v nastávajícím školním roce, podle jakého vzdělávacího programu se budete učit, jaké nabízíme zájmové kroužky (budou upřesněny na počátku září), sledujte průběžně obsah pod odkazy „Škola“„Úřední deska“.

Čtvrtek 1. září je určen jen ke krátkému slavnostnímu zahájení. Po jeho ukončení se o přihlášené děti do školní družiny postarají paní vychovatelky. Obědy se vydávají v době od 10.30 do 12 hodin. Podrobné informace k odběru obědů jsou uvedeny pod odkazem „Jídelna“.

Pátek 2. září je vyhrazen pro vydávání učebnic a třídnické práce. Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude ve všech třídách zahájeno v pondělí 5. září 2016. A pozor! Už se na Vás těšíme.

Foto a text Regína Hajná

Back To Top