Hody, hody, doprovody, jaro už je vskutku tady. Od 6. dubna zdobí spojovací chodbu v prvním patře naší školy velikonoční výstavka školní družiny.

Můžete si zde prohlédnout výrobky a dekorace s jarní a velikonoční tématikou, které vyrobily šikovné ruce dětí ze všech oddělení. Za své snažení byly na velikonoční výstavě rukodělných výrobků, kterou uspořádal spolek zahrádkářů, odměněny poukázkou v hodnotě 500 Kč.

Doufáme, že vás výstavka příjemně naladí. Pohodové Velikonoce přejí děti a paní vychovatelky ze školní družiny.

Foto Regína Hajná, text Iveta Liďáková

Back To Top