Horké čtvrteční dopoledne 29. června 2006, půl jedenácté. Sportovní hala ZŠ Město Albrechtice je zcela zaplněná. Žáci, učitelé, hosté. Mezi vycházejícími žáky z devátých tříd je cítit napětí. Začíná jejich rozloučení se základní školou.

Do samostatné přípravy programu, který se nesl v duchu populární hudby šedesátých let minulého století, se zapojili téměř všichni žáci z 9. A a 9. B.

Díky jim si ti trochu starší učitelé mohli zavzpomínat na svoje školní léta. Jejich mladší kolegové a všichni dětští diváci zjistili, co se tehdy nosilo a zpívalo. Všichni se velice dobře bavili.

Střídali se moderátoři, tanec se zpěvem, ostatní vystoupení. Slova poděkování střídala zvídavé otázky na učitele a paní vychovatelky.

Jak se blížil konec, přibývalo slziček na obou stranách. Nikdo se za ně nestyděl … Nebylo to s vámi jednoduché, ale byli jste výborní.

Není prý lepšího učitele, než je sám život. Tak ať je pro vás co nejlepší.

Text Karel Knapp, foto Iveta Šimeková – 9. A.

Byla jste jako naše adoptivní maminka ...

Adame

Paní učitelko

Back To Top