Díky Nadaci O2 můžeš volat zdarma 24 denně. Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazeni, zmatení a z nejrůznějších důvodů nechtějí nebo se nemohou svěřit někomu ze svého okolí.

Back To Top