I v době distanční výuky se 11 žáků z osmého a devátého ročníku zapojilo do školního kola fyzikální olympiády kategorie E,F. Cílem bylo vypočítat 7 příkladů a absolvovat jednu experimentální úlohu. Témata letošního ročníku byly z oblasti mechaniky (pohyby, síly, práce, výkon, energie, páka, kladka); tlaku v kapalinách a plynech, Archimédova zákonu; termiky (výměna tepla, teplo a práce, změny skupenství); elektřiny (stejnosměrný proud, obvody, práce a výkon elektrického proudu, spojování rezistorů.  Školní kolo dokončili 4 žáci.

V kategorie F – pro 8. ročník základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se na 1. místě umístila Markéta Holubová a na 2. místě Radek Tupý, oba jsou žáci 8. B.

V kategorii E – pro 9. ročník základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se na 1. místě umístila Tereza Kubiszová z 9. B a na 2. místě Jakub Herman z 9. A.

Gratulujeme!

Do okresního kola postupují obě žákyně a Jakub Herman.

Back To Top