Kluci a holky, můžete se zapojit do soutěže Lumix FotoAkademie. Pro školní rok 2007/2008 jsou vyhlášena následující témata: Přátelé, Kouzlo hor, Zvířata z očí do očí, Kontrasty a Okna, okénka. Účastníkem soutěže v kategorii základní školy může být jen žák 6. – 9. třídy. Žáci se mohou zúčastnit pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců. Podrobnosti jsou uvedeny na www.fotoakademie.cz.

Back To Top