Tak, jak paní učitelka Kateřina Chytilová (mimo jiné absolventka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě na Slezské univerzitě) slíbila, od začátku měsíce listopadu můžete pod jejím vedením začít navštěvovat další zájmový kroužek, tentokrát se zaměřením na fotografii. Po kroužku novinářském (p. uč. Taťána Kurečková), mediálním (p. uč. Nela Čtvrtníčková) a s ním úzce spolupracujícím kroužku se zaměřením na natáčení videa (p. uč. Karel Knapp) přichází další možnost, jak můžete smysluplně trávit svůj volný čas. První informativní schůzka se uskuteční ve čtvrtek o velké přestávce. Sraz zájemců před sborovnou.

Back To Top