Zápis je velkou událostí v životě malého človíčka. Ještě ani netuší, jak dlouhá jej čeká cesta za vzděláním. Doprovázející maminky a tatínkové to dobře ví. Právě proto si z nedávného zápisu pro školní rok 2014-2015 pořizovali pro své děti na památku videozáznam i fotografie. Snímky jsme pořizovali také my. Výběr fotografií (většinou více jak deset) jednotlivých školáků nabízíme jejich rodičům zdarma. Podmínkou je doručení čistého CD s obalem do kanceláře školy s uvedením jména a příjmení dítěte. Připojte rovněž přidělený evidenční kód. Fotografie budou k dispozici rovněž na schůzce rodičů budoucích prvňáků v polovině měsíce června.

Back To Top