Je název pro zeměpisně ekologickou soutěž, do které se zapojila tři trojčlenná družstva žáků naší školy ve dvou kategoriích. Žáci se od prosince do poloviny února věnovali práci s PC, atlasy a odbornými knihami. Získané informace uplatnili při řešení zadaných úkolů, např. křížovek, doplňovaček, kvízů nebo při práci se slepou mapou. Využili i své výtvarné dovednosti např. při kresbě květin, výrobě novoročního přáníčka nebo záložky, vystřihování a slepování motýlů, či vytváření obrázku z PET vršků.

Ve velké konkurenci dětí ze Severomoravského, Jihomoravského, ale i Olomouckého kraje se jim dařilo. V II. kategorie se družstvo Poberťaček (Petra Kováčová, Sofie Němcová, Gaii Ramacciotti) umístilo na nádherném 5. místě. V I. kategorii obsadili Lišáci (Veronika Návratová, Barbora Tupá, Lukáš Doležal) pěkné 7. místo a BAT (Ekrik Michalica, Tomáš Rášo, Matěj Konečný) 18. místo. Všem k jejich úspěchu blahopřejeme.

Foto a text Jana Vyležíková

Back To Top