Vážení rodiče!

Od 1. 9. 2021 budou ve škole z nařízení Ministerstva zdravotnictví platit tato epidemiologická opatření:

Testování: – samotestování žáků proběhne s použitím antigenních testů 3x na začátku září, a to 1. 9., 6. 9. a 9. 9. (1. ročníky budou testovány 2. 9. namísto 1. 9.), žáci, kteří v tyto dny nebudou ve škole, budou otestováni v den návratu do školy

– testovat se nemusí žáci:

a) kteří mají víc než 14 dní uzavřené očkování (kompletní 2 dávky)
b) u nichž neuběhlo více jak 180 dní od prvního pozitivního PCR testu na Covid 19
c) kteří donesou do školy negativní výsledek testování z odběrového místa (ne starší než 48 hod u antigenního testu a 72 hod u PCR testu)

Ochrana dýchacích cest: – všichni žáci budou používat buď respirátor (FFP2, KN95) nebo zdravotnickou roušku ve všech společných prostorách školy

– ve třídách ochrana dýchacích cest být nemusí
– netestovaní žáci (kteří nejsou plně očkovaní a nejsou ve 180 denní lhůtě od začátku prvního zjištění covidu PCR testem) musí nosit předepsanou ochranu dýchacích cest i ve třídách i při venkovních aktivitách a nesmí se účastnit tělesné výchovy a zpěvu v hudební výchově

Osobní hygiena: – žáci si po příchodu do školy dezinfikují ruce u vstupních dveří (mohou si donést i vlastní dezinfekci z domu)

– častá dezinfekce a mytí rukou v průběhu dne
– umytí rukou a dezinfekce před vstupem do školní jídelny

Žák nesmí do školy pokud: – vykazuje příznaky onemocnění (bolest v krku, kašel, rýma, teplota nad 37 stupňů Celsia, dušnost, bolest hlavy, svalů či kloubů, ztráta čichu a chuti

– pokud se jedná o příznaky chronického onemocnění (např. alergie), je potřeba toto škole doložit lékařským potvrzením

Pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění během výuky, bude odveden do samostatné místnosti, kde vyčká příchodu zákonných zástupců. Vedení školy pak informuje zákonné zástupce, aby neprodleně kontaktovali praktického lékaře dítěte a o výsledku následného testu pak informovali školu.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdaru do začátku nového školního roku!

Vedení školy

Back To Top