V úterý 20. září 2011 od 13.30 přivítáme ve škole účastníky environmentálního workshopu určeného pro vyučující přírodopisu a vybrané žáky z partnerských škol v rámci projektu ESF ČR „Nové přístupy k využívání ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách“. Paní učitelka Mgr. Věra Mertová bude prezentovat práce bývalých žáků školy z projektu „Detergenty“ a za asistence současných žáků předvede praktickou ukázku experimentu „Průmyslová hnojiva“. Vše se uskutečňuje pod vedením paní Mgr. Moniky Halškové, členky realizačního týmu projektu z OU Ostrava.

Back To Top