Ve středu odpoledne měli členové Ekorady druhou schůzku, při které společně zhodnotili své akce a píli od začátku školního roku. Zúčastnili se zástupci 3. – 9. tříd a paní učitelky Macková, Mertová a pan učitel Adámek. Společně diskutovali o třídění odpadu ve třídách. Podle očekávání dopadli lépe žáci z prvního stupně.

Poté hodnotili přístup a společnou aktivitu všech žáků školy při sběrných dnech a dohodli se na uspořádání nového sběrného dne v květnu. Zjistili, že za aktivitu ve sběrných dnech a v soutěžích získáváme pro školu body, za něž si můžeme něco koupit. Paní učitelka Macková sdělila, že už máme našetřeno dost i na nový DVD přehrávač. Závěrem můžeme jen připomenout, buďme při sbírání a třídění odpadů ještě obětavější a aktivnější.

Foto Adam Ryboň a Karel Knapp, text Pavlína Kostelníková

Back To Top