Ekologie 2

Ekologická výchova patří mezi významné prostředky působení na mládež a jejím prostřednictvím i na rodičovskou veřejnost. Na naší škole se snažíme, aby žáci měli příležitost účastnit se i mimoškolních aktivit, které mohou zvýšit ekologické vědomí a získat větší osobní zodpovědnost za své jednání ve vztahu k životnímu prostředí.

Ekologický kroužek si klade za cíl především splnění těchto cílů:

 • vést žáky k účasti v přírodovědných soutěžích (ekologické soutěže, Biologická olympiáda a soutěž Mladý zahrádkář)
 • umožnit žákům sledovat populárně vědecké časopisy přírodovědného charakteru
 • věnovat větší pozornost výzdobě interiérů a jednotlivých tříd tak, aby byli žáci vedeni k aktivní péči o květinovou výzdobu a aby informace zveřejněné na nástěnkách motivovaly k ochraně životního prostředí
 • věnovat pozornost třídění odpadů a ochraně životního prostředí
 • vytvářet u dětí kvalitativně nový vztah k přírodě

Výsledky práce kroužku ve školním roce 1997/1998

 • 1. místo v okresním kole EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE
  Ekologie 3
 • 1. a 3. místo v okresním kole soutěže MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
 • 20. místo v národním kole soutěže MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
 • 4 úspěšní řešitelé v okresním kole BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Výsledky práce kroužku ve školním roce 1998/1999

 • 3. místo v okresním kole EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE
 • 2. místo v okresním kole soutěže MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
 • 2 úspěšní řešitelé v okresním kole BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Výsledky práce kroužku ve školním roce 1999/2000

 • 3. místo v okresním kole EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE
 • 3. místo v okresním kole soutěže MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
 • 2 úspěšní řešitelé v okresním kole BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Seznam členů ekologického kroužku ve školním roce 2000/2001

Ekologie 1

 • Jan Košulič
 • Josef Vrabka
 • Michaela Pokorná
 • Barbora Wendová
 • Kateřina Radoňová
 • Lenka Černíková
 • Radana Čtvrtníčková
 • Hana Gajdošová
 • Marie Kaletová
 • Eva Sudová
 • Sandra Kaperová
 • Iva Sobotová
 • Karel Haken
 • Michal Sobota
 • Martin Hudeček
 • Marek Váňa
 • Tomáš Blažek
 • Luděk Volek
 • Martin Mokroš
 • Andrea Křečková
 • Zuzana Macková

Výsledky práce kroužku ve školním roce 2000/2001

Umístění v soutěžích

okresní kolo EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE

 • 3. – 4. místo: Josef Vrabka, Michaela Pokorná, Martin Hudeček, Eva Sudová

okresní kolo soutěže MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ

 • 2. – 3. místo Radana Čtvrtníčková
 • 4. – 5. místo Sandra Kaperová
 • 2. místo Pavla Závodná
 • 3. místo Petra Mužíková

Děkujeme za hodnotnou podporu sponzorům – panu Miroslavu Mackovi a panu Rostislavu Královi.

ved. kroužku: p. uč. Hana Macková

Back To Top