Počasí není právě nejpříjemnější. Mrzne, sněží, prší. Čekat ale na přelomu listopadu a prosince počasí jiné? To by mohl asi jen největší optimista. My takovými optimisty být musíme.

Dvoumilionová dotace z ministerstva financí přidělená na konci roku 2007 našemu zřizovateli – MěÚ Město Albrechtice – s určením pro školu, umožňuje uhradit náklady za právě dokončovanou opravu střechy „nové“ budovy a zároveň vyměnit téměř polovinu z 230 nevyhovujících oken školy za okna plastová. Prozatím jen ve „staré“ škole. A to nejpozději do 15. prosince.

Nezvyklý sobotní pohled ...

Pokud bude vše pokračovat stejně, jak tomu bylo v sobotu 1. prosince, nemusíme se ničeho obávat. Do vyklizených tříd brzy ráno nastoupili pracovníci vybrané firmy VPO PLAST, s.r.o.. a během dne vyměnili prvních dvacet oken. Paní uklízečky v čele se školníkem v neděli uklidili, co bylo potřeba.

Další třída je v pořádku ...

Třídní učitelky i žáci z I. stupně se musí pro nejbližší dny obrnit trpělivostí. Po dobu stavebních prací se budou podle připraveného plánu přesouvat s dětmi do náhradních místností pro výuku. Očekáváme, že se všichni s ohledem na ztížené provozní podmínky zachovají podle pokynů ředitelství školy.

Po ukončení stavebních prací předpokládáme snížení nákladů za vytápění, snížení hlučnosti z vnějšího prostředí a zajištění tepelné pohody v létě i v zimě.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top