Obecně prospěšná společnost MANEMI se zaměřuje od svého vzniku v roce 2010 na podporu a organizování mimoškolních a sportovních aktivit dětí, podporu a ochranu životního prostředí, podporu rozvoje a integrace zdravotně postižených dětí. Také na sociální a charitativní pomoc včetně péče a služeb o seniory. Jejím zakladatelem a předsedou správní rady je pan Dalibor Tesař, bývalý žák naší školy. I díky podpoře jeho neziskové organizace se mohli naši reprezentanti ve zpracování textů na klávesnici PC zúčastnit dvou mistrovství světa – v Pekingu 2009 a Paříži 2011.

Mezi aktivity MANEMI se nově přiřazuje i poskytování služeb postiženým ve věku od 55 let v objektu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných Děvín na Žárech. Den slavnostního otevření připadl na magické datum 11. 11. 2011. Úvodní slovo při slavnostním zahájení přednesl Dalibor Tesař, ředitel firmy Silnice Morava, která v součinnosti s firmou Silnice CZ rekonstrukci trvající dva roky při nákladech dosahujících 35 milionů financovala. Slova uznání, která pronesl hejtman MSK Jaroslav Palas, ocenili všichni přítomní potleskem, jako projev díků realizátorům projektu zaměřeného na pomoc nemocným a zdravotně postiženým osobám.

Video a  text Karel Knapp

Back To Top