Den plný zábavy zažila školní družina, která se ve středu 10. května vydala na dobrodružnou cestu za pokladem.

Letošní ročník byl v režii paní vychovatelky Ivetky a prvního oddělení. Po cestě musely děti plnit složité i jednoduché úkoly, vytvářely rybky z přírodnin, zahrály si na rozzuřené medvědy a třešničkou byla morseovka.

Aby se neztratily, trasu jim značily barevné fáborky. Cesta je zavedla přes pole k rybníku, kde děti hledaly poklad.

Naštěstí máme zdatné stopaře, kteří poklad vypátrali. Uvnitř nás čekalo překvapení (sladká odměna). Zpátky do školy už jsme šli s úsměvem. Další rok poklad zase najdeme! Velký dík za pomoc a organizaci patří také našim praktikantům Matějovi a Lauře.

Foto školní družina, text Adéla Jurčíková

Back To Top