Sobotní cestou vlakem z Města Albrechtic zahájily svoji výpravu do Slezských Rudoltic děti ze školní družiny. Mnohé z nich jely vlakem poprvé. Zvláště pak po úzkokolejné trati z Třemešné do Slezských Rudoltic.

V cíli cesty je očekávali kamarádi žijící v této vesnici. Společně se všichni vydali k zámku, na kterém je přivítala paní starostka. Děti si vyslechly výklad o krásné stavbě z úst starších kamarádek Veroniky Pargačové a Markéty Strýčkové.

Následovala prohlídka parku, náměstí, mateřské školy i nejbližšího okolí. Zajímavé bylo i setkání s padesátiletou želvou.

Odpoledne se spokojené a vydováděné děti vracely zpět vlakem domů.

Text a foto Marie Kulichová

U zámku se dobře běhalo ...

Jsme tu všichni ...

Back To Top