Nikomu z prvňáků to ale vůbec nevadilo. Nejdříve s paní třídní učitelkou prošli celou školu. Zjistili, kudy se chodí do jídelny, kde je bufet, kde má kancelář paní výchovná poradkyně, kam se chodí potvrzovat průkazky. Prošli si školní družinu, možná nahlédli i do sborovny. Nejvíc se jim ale asi líbilo v kanceláři pana zástupce. Ten jim totiž všem nabídl trochu sladkostí. Ani bojový pokřik na závěr návštěvy v ředitelně, před návratem do své třídy, nebyl k zahození.

Text a foto Karel Knapp, Milan Pokorný

Vůbec se nebojíme ...

Back To Top