získali od třídních učitelek Regíny Hajné a Zdeňky Závodné rodiče budoucích prvňáčků na schůzce 12. června 2008. Občasník č. 2 obsahuje doporučení, rady i informace o  tom, jaké školní potřeby budou děti potřebovat, jaké vybavení získají zdarma ze školy a co je nutné zakoupit. Jak pokračovat v nenásilné přípravě dětí na školní docházku, co by budoucí prvňáčci měli umět sami zvládnout do doby, než se stanou pravými školáky.

Back To Top