Téměř šedesát žáků Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál přivítal ve čtvrtek 26. června 2008 v prostorách obřadní síně městského úřadu pan starosta Luděk Volek. Setkání bylo neklamným znamením, že končí školní rok 2007/2008.

Paní Svatava Ovčačíková za SPOZ za hudebního doprovodu pana Josefa Zikla a za přítomnosti třídních učitelek Hany Macková a Marie Klimešové i ředitele školy Karla Knappa panu starostovi po jeho slavnostním projevu postupně představila vycházející žáky a žákyně, kteří z jeho rukou převzali pamětní list.

Očekávání ...

Dopoledne pokračovalo návštěvou restaurace pana Luboše Wolfa. Sdružení rodičů, dětí a přátel školy uhradilo náklady na společný oběd. Příjemný den …

Foto a text Karel Knapp

Back To Top