Cyklista žádný průkaz mít nemusí.

Dopravní výchova

Nemusí jej mít ani ten, kdo chodí pěšky. Oba však musí znát a dodržovat pravidla silničního provozu. S dopravní výchovou dětí je vhodné začít co nejdříve. Na I. stupni základní školy se probírají základy dopravní výchovy v prvouce. Žáci druhých až pátých tříd se pravidelně zapojují do soutěže „Zlatá zebra“. Pro čtvrté třídy organizujeme 16-ti hodinový kurz DV, který je zakončen testem a jízdou zručnosti. Žáci na II. stupni základní školy se mohou zúčastnit kurzů dopravní výchovy pod vedením učitelů, kteří se jim věnují v době mimo vyučování. Žáci se učí znát dopravní předpisy, cvičí jízdu zručnosti a zvládat základy první pomoci.

Mohou soutěžit ve dvou věkových kategoriích:

  • I. kategorie – mladší žáci (11 – 12 let)
  • II. kategorie – starší žáci (13 – 14 let)

Soutěže družstev jsou postupové. Nejlepší v okrskových kolech postupují do okresního kola. Vítězové okresních kol postupují do krajské soutěže. Ti nejúspěšnější pak bojují o umístění v republikovém kole, které je pořádáno od roku 1977.
Vítězové republikových kol mají možnost změřit své síly s dětmi z celé Evropy.

Soutěžení motivuje hrou děti k tomu, aby se co nejdříve a nenásilnou formou seznámily s pravidly bezpečného pohybu po veřejných komunikacích, s pravidly silničního provozu. Proto věnujeme dopravní výchově stálou pozornost.

Back To Top