Ukončením povinné školní docházky dcery pana Roberta Mičíka skončil i jeho mandát člena školské rady. Za odvedenou práci mu patří poděkování. S kandidaturou na člena ŠR do doplňovacích voleb za zákonné zástupce souhlasil na návrh z řad rodičovské veřejnosti po třídních a konzultačních schůzkách pan Josef Tarabík z Hynčic. Doplňovací volby jsou připraveny na 13. března 2013. Uskuteční se v průběhu konzultačních třídních schůzek v době od 15.30 do 17.30, kdy si můžete hlasovací lístky vyzvednout při vstupu do nové budovy školy. Zde bude rovněž umístěna volební urna. Pokud chcete dodatečně ještě někoho ke kandidatuře navrhnout, máte takovou možnost nejpozději do 31. ledna, kdy musí být do kanceláře školy odevzdán písemný souhlas kandidáta.

Back To Top