mezi Sdružením veřejných škol v Lubrzech a Základní školou Město Albrechtice

Ředitelství a Pedagogická rada Sdružení veřejných škol v Lubrzech, ředitel Základní školy v Městě Albrechticích a Pedagogická rada se dne 23. 11. 2005 dohodli na slavnostním závazku rozvíjet spolupráci mezi našimi školami na zásadách partnerství a vzájemné prospěšnosti. Budeme podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi učiteli a žáky našich škol, spojíme naše úsilí k zajištění přátelského soužití a zdárného rozvoje evropské integrace.

Slavnostní okamžik

Konkrétní spolupráce se bude týkat následujících oblastí:

1. Rozvoj kontaktů mezi žáky skrze sportovní aktivity, tj. sportovní soutěžení v určených sportovních odvětvích.

2. Kulturní spolupráce spočívající ve vzájemné výměně výsledků dosažených v hudební výchově – prezentace hudebních, uměleckých a tanečních skupin a také prezentace keramických a dalších výtvarných výtvorů.

3. Vzájemná výměna pedagogických a vychovatelských zkušeností skrze pořádaná setkání českých a polských učitelů a pedagogů.

Přesvědčeni o možnostech dobré spolupráce a dobré vůli našich učitelů a žáků podepisujeme tuto dohodu s cílem její oboustranné realizace.

Výměna partnerských smluv

Základní škola Město Albrechtice,okres Bruntál, ředitel školy – Mgr. Karel Knapp

Sdružení veřejných škol Lubrze, ředitel školy – Mgr. Stanisław Jedrusik

V Lubrzech, 23. listopadu 2005

Back To Top