Téměř ve stejnou dobu jako před rokem dorazili do školy, letos už podruhé, hasiči. Tonda a Jirka. Jirka úspěšně zastoupil hasiče Kamila Beinhauera. Nikdo nevolal: „Pomoc, hoří, hoří
,“ a&nbspproto nemuseli hasit. Věnovali se postupně dětem ze druhých a šestých tříd.

A na to všechno je potřeba dávat si pozor ...

Těm nejmenším trpělivě vysvětlovali, kdo jsou to hasiči, jaká je jejich práce. Kdy je správné využít bezplatné telefonní linky tísňového volání a proč je nebezpečné její zneužití. Řadu činností předvedli prakticky.

Malí posluchači se dozvěděli, jak postupovat, když hoří doma, co dělat. Ti nejšikovnější si zapamatovali dokonce varovné signály a každý si určitě i později vzpomene, jak se chovat v případě evakuace školy.

Všichni zaujatě poslouchali ...

Zkušenější šesťáci si doplnili znalosti ze zdravovědy. Seznámili se s praktickým využitím a rozdělením hasičských přístrojů i s nebezpečím, které každému z nás může hrozit doma. Všichni na závěr přivítali pozvání na 13. června 2008 k prohlídce hasičské zbrojnice v Krnově.

Děkujeme hasičům nprap. ing. Antonínu Ušelovi – vrchnímu inspektoru požární ochrany a ing. Jiřímu Kárníkovi za příjemné, poučné a zajímavě prožité dopoledne.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top