Knihovna Město Albrechtice vyhlašuje čtenářskou soutěž pro děti a mládež o zajímavé ceny. Je rozdělena do dvou věkových kategorií. Pro čtenáře z 1. až 5. a 6. až 9. tříd. Pokud se chcete do soutěže zapojit, zaregistrujte se nejpozději do 31. ledna 2010.  

Další podmínkou je výpůjčka nejméně jedné knihy měsíčně v období měsíců leden až květen a průběžné odpovědi na kvízové otázky, které se dozvíte pouze v knihovně. Vyvrcholením celé soutěže bude slavnostní červnové setkání zapojených čtenářů a losování tří vítězů z každé kategorie.  Každý účastník soutěže obdrží malou pozornost.

 Dagmar Horáková, vedoucí Městské knihovny v Městě Albrechticích.

Back To Top