Jak se k sobě chovat? Téma pro odborníka pana Mgr. Romana Hotu (lektora a vedoucího bruntálského sdružení Tesalonika) jako stvořené. Poutavými besedami se snažil žákům druhého stupně přiblížit, vysvětlit a prodiskutovat témata dnešní doby.  

Žáci 6. a 7. ročníku se věnovali šikaně. Šikana je dnes velmi aktuální, protože může potkat každého z nás. Během besedy se děti dozvěděly, co to vůbec šikana je, jak ji rozpoznat, jak jí předcházet. Co dělat v případě, kdybychom se s ní v našem okolí setkali.

Sedmáci si promítli film Mezi stěnami, ve kterém hlavní postavě, sympatickému Martinovi, znepříjemňují život dva jeho spolužáci. Šesťáci diskutovali především o kyberšikaně, o nebezpečí internetu a sociálních sítí.

Přednáška pro žáky 9. ročníku na téma sex, AIDS a vztahy zdůraznila nebezpečí nemoci AIDS, vykreslila možné důsledky příliš časného nebo nezodpovědného vstupování do sexuálních vztahů a motivovala deváťáky k partnerské věrnosti a sexuální zdrženlivosti. Osmáci besedovali o přátelství a lásce, diskutovali o osamělosti, budování vztahů, vývoji intimity a rozdílech ve vnímání sexuality mezi chlapci a dívkami.

Z reakcí našich žáků víme, že je besedy zaujaly, proto děkujeme panu Hotovi a budeme doufat, že se děti nejen pobavily, ale i poučily.

Foto Regína Hajná, text Pavlína Kostelníková

Back To Top