Děti navštěvující dramatický kroužek „Čarokvítek“ zahrají rodičům pod vedením paní uč. Zdenky Závodné v pátek 17. června 2005 pohádku O dvanácti měsíčkách. Malí herci se na vás budou těšit v učebně hudební výchovy od 16.30.

Back To Top