Martin Hajný z 8. B získal cenu diváků a Karina Rajnochová obsadila 3. místo v kategorii 6. až 7. tříd v okresním kole recitační soutěže. Dále nás v Krnově reprezentovali Pavel Hanus, Sabina Šimková a Anežka Synková. Blahopřejeme oceněným, děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se na přípravě účasti jakkoliv podíleli.

Back To Top