Vážení rodiče!

Od 12. 10. do 23. 10. 2020 platí pro školy nová opatření vydaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

1. stupeň ZŠ (1. – 5. třídy)

Pokračuje nadále prezenční výuka (výuka ve škole) s tím, že platí dřívější opatření, tj.:

– nošení roušek ve společných prostorách školy

– zákaz činností, při kterých se ve výuce zpívá

– dodržování dříve platných hygienických pravidel školy

Nově se do konce měsíce října ruší plavecký výcvik.

2. stupeň ZŠ (6. – 9. třídy)

Zavádí se střídavá prezenční a distanční výuka po třídách. Rozpis výuky viz tabulka:

Třídy: 6.  A, 6. B, 7. A, 7. B 12. 10. – 16. 10. 2020 Prezenční výuka (ve škole)
19. 10. – 23. 10. 2020 Distanční výuka (doma)
Třídy: 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 12. 10. – 16. 10. 2020 Distanční výuka (doma)
19. 10. – 23. 10. 2020 Prezenční výuka (ve škole)

Prezenční výuka bude probíhat podle dosavadních platných opatření tj:

– nošení roušek ve třídách i ve společných prostorách školy

– zákaz činností, při kterých se ve výuce zpívá

– zákaz všech sportovních činností ve výuce

– dodržování dříve platných hygienických pravidel školy

Účast na distančním vzdělávání je pro žáky povinná. Zajišťovat ji budou pedagogové jednotlivých předmětů. Informace budou předávány pomocí školního systému EduPage.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 proběhnou podzimní prázdniny. Letos jsou z nařízení ministra školství prodloužené o dva dny „covidového volna“ (pondělí a úterý). Družina o těchto prázdninách nebude v provozu.

O dalších případných změnách budete informování přes EduPage a aktuální zprávy najdete také na www.zsma.cz. V případě dotazů kontaktujte svého třídního učitele.

Školní jídelna

Žáci vzdělávající se v distanční (domácí) výuce budou automaticky odhlášeni ze stravy. Zájemci o oběd si stravu mohou přihlásit buď pomocí SMS – 777 719 365 nebo e-mailu darja.styskalova@zsma.cz do 11. 10. 2020 do 15:00.

Výdej obědů pro tyto žáky bude probíhat od 10:50 do 11:20. Stravovat se budou ve vyhrazeném prostoru. Těmto žákům nebude strava vydávána do jídlonosičů.

Školní družina

– nošení roušek ve společných prostorách školy

– zákaz činností, při kterých se ve výuce zpívá

– dodržování dříve platných hygienických pravidel školy

Kroužky školní družiny jsou do odvolání zrušeny.

Školní kroužky

Až do odvolání se nebudou školní kroužky realizovat.

Sportovní hala

Až do odvolání bude uzavřena. Veškeré sportovní činnosti budou až do odvolání zastaveny.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jiří Šiffner, ředitel školy

Back To Top