O tom, že dnešní žáci devátých tříd mají talent, jsme se přesvědčili v závěrečném vystoupení, kterým se s naší školou definitivně rozloučili.

Program byl pestrý a různorodý. Zhlédli jsme mnoho vtipných scének a tanečních kreací, také jsme si zanotovali pěkné písničky.

Jistě všechny zaujala odvážná salta hochů z 9. A i barevná duha mladých chemiků Lucky, Elišky a Pavla. Velký úspěch slavili nadějní tenoři, David Macek a Patrik Přibyla, se skladbou „Montér v kvartýru“.

V duetu Dana Weisse a Martina Glejtka jsme zavzpomínali na své blízké bratry Slováky. Kultivovaným projevem mile překvapili Lucie Zmeškalová, Anna Eliášová a Lukáš Král z 9. A a Anna Mlynarčíková a Daniel Weiss z 9. B.

Velký obdivovatel pana školníka, Dan Weiss, bravurně přednesl vlastní báseň „Školník“, která měla velký úspěch. Závěrečnou píseň 9. B, „Aj tak sme stále frajeri“, si notovali někteří diváci ještě při odchodu z tělocvičny.

Odcházející žáci si jistě uvědomili, že něco končí, ale i něco nového pro ně začíná. Vědí, že si z naší školy odnášejí pěkné vzpomínky a dobrý základ do dalšího studia.

Na závěr bychom chtěli poděkovat třídním učitelkám Haně Mackové a Věře Mertové za trpělivost při nácviku „posledního zvonění“ a paní učitelce Veronice Glötzerové za profesionální hudební doprovod.

Foto-video Karel Knapp, text žáci 9. A a 9. B

Back To Top