Ve středu 24. června 2015 pan starosta Luděk Volek za přítomnosti místostarosty pana Martina Špalka, paní ředitelky Regíny Hajné, třídních učitelek Pavlíny Kostelníkové a Jany Pokorné přivítal v obřadní síni 38 vycházejících žáků z devátých tříd a 2 osmáky.

Třída 9. A…

Pan starosta při slavnostním projevu ocenil výsledky žáků, které dosáhli v průběhu povinné školní docházky. Poděkoval nejlepším z nich za reprezentaci školy i města na soutěžích sportovního a naukového charakteru. Popřál všem hodně úspěchů na další cestě za vzděláním.

Třída 9. B…

Třídní 9. A paní učitelka Pavlína Kostelníková a třídní 9. B paní učitelka Jana Pokorná každého z nich po slavnostním projevu představily. Žáci obdrželi pamětní listy a zapsali se do pamětní knihy.

Ještě podpis…

Vše zakončila závěrečná slova ředitelky školy. Na závěr příjemného setkání se všichni zúčastnění vyfotili a deváťáci se již bez trémy vydali oficiální rozloučení se základní školou ukončit do restaurace pana Lubomíra Volfa, kde pro ně SRPDŠ při ZŠ, vedené paní Miluší Kaletovou, zajistilo výborný oběd.

Foto Vladislav Hlaváček, text Regína Hajná

Back To Top