Paní učitelka Regína Hajná využila pátečního dopoledního vyučování a vzala dětí ze své třídy na seznamovací procházku školou. Postupně se společně podívaly do školní družiny, tělocvičny, učeben výtvarné výchovy, hudební výchovy a  učebny výpočetní techniky. Přecházely z poschodí do poschodí, z místnosti do místnosti. Zajímavá byla také návštěva výtvarné dílny pana uč. Jaroslava Hrubého. V ředitelně se jim nejvíce líbila otáčivá židle, každý si ji chtěl vyzkoušet. Také bonbony od pana zástupce všem malým cestovatelům chutnaly.

Všechno je nové

Back To Top