Sobotní dopoledne 14. listopadu bylo v 1. A třídě bylo předurčeno společnému setkání dětí a jejich rodičů ve škole. V 9.30 již všichni seděli pohodlně v lavicích. Napjatí prvňáci se nemohli dočkat, až maminkám a tatínkům předvedou své dovednosti. Četlo se z tabule i ze Slabikářů, skládala se slova, psalo se. Nikdo se nebál ani matematiky. Početní dovednosti byly prověřeny hrou „Zamrzlík“.  Nakonec došlo i na zpěv.

Také rodiče byli zapojeni do práce. Dva tatínkové (za podpory dětí) svedli boj ve stavění z plastových vršků. Zvítězit může vždy jen jeden, ale oba si zasloužili pochvalu za svou snahu a trpělivost. Oblíbenou hru malých školáků „Když pojedu do Afriky“ si vyzkoušeli i „dospěláci“.

Maminky a tatínkové mohli porovnat současné výukové metody s těmi, které byly používány v době jejich školní docházky. Věřím, že společné setkání přispělo k dalšímu rozvoji vzájemných kontaktů rodičů a školy. Bylo dobrou inspirací a motivací pro přípravu dětí na vyučování.

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top