každé v jiném světadíle. Nejen s přírodou a životem Afriky, ale například i s podmínkami školní docházky se mohli všichni žáci naší školy seznámit na
besedě, kterou v pátek 23. února uspořádala organizace Humanitas z Ostravy.

Černoši, oblečeni do tradičních afrických oděvů, promítli film, zodpovídali
na všetečné dotazy a zahráli na africké bubny. Africká hudba rozproudila
krev dětem i jejich učitelkám, takže si nakonec někdo zabubnoval, někdo
zatančil a všichni naučili africkou písničku.

Hodně menších žáků poprvé v životě spatřilo na vlastní oči lidi jiné barvy
pleti.

Text p. uč. Taťána Hazuchová, foto p. uč. Erika Kynická.

Opakujte  se mnou  ...

Back To Top