O prospěšnosti školních webů není pochyb, a to i přesto, že žádný technický prostředek nemůže nahradit vzájemné osobní kontakty aktérů školního života. Každá škola, jež to myslí se zajištěním informovanosti veřejnosti vážně jej proto vlastní, pravidelně jeho obsah aktualizuje a také sleduje jeho návštěvnost. Jde o jedinou cestu jak zjistit, které informace žáky a jejich rodiče zajímají a které je nezajímají vůbec.

Graf – vývoj návštěvnosti od roku 2004 do roku 2011

O které informace se zajímají další návštěvníci, možná zákonní zástupci našich budoucích žáků. V roce 2011 jsme zaznamenali na našem webu zatím nejvyšší počet 103 245 návštěv. Ve srovnání s rokem 2004, kdy jsme v soutěži o nejlepší školní web obdrželi 1. místo v Moravskoslezském kraji a 6. místo v následném celostátním kole, se jedná o osminásobný nárůst.

Grafická úprava školních stránek do srpna 2009

Web prošel za dobu své existence třemi změnami grafiky a dvěma změnami redakčních systémů. Jsme rádi, že u všech dosavadních technických i grafických změn nikdy nechyběl náš bývalý žák Jarda Košulič. Může nás těšit, že přibližně deset let existence www.zsma.cz od května 2001 zaznamenaly naše stránky víc jak 450 000 návštěvníků, kteří se mohli začíst do tisícovky článků, prohlédnout si asi 4 000 fotografií, přibližně 200 příloh a bannerů. Od roku 2010 do dnešních dnů rovněž zhlédnout 100 videozáznamů z různých oblastí života školy.

Vývoj návštěvnosti po měsících za rok 2011 (www.navrcholu.cz) 

Na relativně vysoké návštěvnosti má svůj díl každý, kdo v průběhu let třeba jen jednou přispěl textem, fotografií či videem. Tedy každý z pedagogických pracovníků naší školy. Na webu zveřejňujeme co nejvíce informací o aktivitách školy z oblasti vzdělávání dětí, zájmové činnosti, o jejich účasti v mimoškolních aktivitách, na soutěžích, o vybavenosti školy, úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na střední školy. Věnujeme pozornost prevenci negativních jevů i volbě povolání. Nezapomínáme na zprávy o zapojení školy do využívání finančních prostředků z evropských fondů jak v oblasti podpory výuky, tak i v oblasti modernizace školního prostředí.

Okénko pro zadávání pojmů k vyhledávání

Sdělujeme informace pro prvňáčky i vycházející žáky, přehledy o počtech našich žáků, o místech odkud dojíždějí, o námi nabízených a poskytovaných vzdělávacích aktivitách, pokud se žáci mají zájem chovat jako skuteční „zákazníci“ (mají se zájem vzdělávat), a o volných kapacitách k přijímání žáků nových. Zveřejňujeme zásadní dokumenty školy, záznamy o inspekcích a výsledcích kontrol a řadu dalších zajímavých informací. Přesvědčit se můžete sami prostřednictvím vyhledávače přímo na našem webu. 

Graf návštěvnosti ze dne 14. ledna 2012

Obsah webu často aktualizujeme. Jeho prostřednictvím jsou uživatelům dostupné i další služby poskytované školou, které rovněž návštěvnost stránek ovlivňují. Především jde o elektronickou žákovskou knížku „EL-KA“ umožňující zadávání a kontrolu plnění domácích úkolů, klasifikaci žáků, rychlou a operativní komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči navzájem. Službu oceňují především rodiče dojíždějících žáků a zaměstnaných rodičů, kteří mohou navštěvovat školu z časových důvodů osobně jen velmi obtížně.

Pořádí škol podle počtu návštěv v roce 2011 (www.navrcholu.cz)

K dalším nabídkám patří týdenní výukové plány týkající se dětí z I. stupně, výuka kvalifikovaného psaní na klávesnici PC, přístup všech žáků a učitelů školy ke „služebnímu“ mailu s doménou zsma.cz. Přístup k agendě školní jídelny – objednávky obědů, výběr ze dvou hlavních jídel. Od září 2011 lze prostřednictvím našeho webu sledovat i vývoj počasí v Městě Albrechticích díky meteorologické stanici umístěné na střeše školy. Počítače s přístupem k internetu se staly běžným vybavením domácností. Proč je tedy nevyužívat k vzájemně prospěšným aktivitám i nadále, také ve prospěch současných i budoucích žáků školy.

Obrazový materiál a text Karel Knapp, administrátor stránek

Back To Top