Naše planeta Země slavila 22. dubna svátek. Děti z 1. oddělení na tento den nezapomněly. Nejprve si ve videu k písničce „Přátelé zeleného údolí“ připomněly, jak je příroda na naší Zemi krásná a že je potřeba se o ni starat. Naší planetě Zemi se děti věnovaly celé dva dubnové týdny. Vyrobily si zábavnou skládanku, která jim prozradila, že všichni můžeme pro naši planetu něco udělat, aby byla čistá  a aby se nám zde dobře žilo.

Například tím, že budeme třídit odpad a šetřit vodou. Nebudeme plýtvat jídlem a kupovat věci na jedno použití. Budeme jezdit více na kole a méně autem. Nebudeme ničit přírodu, znečišťovat řeky  a zasadíme strom! A to děti také udělaly, protože  „NOVÝ STROM = NOVÝ ŽIVOT“! V lese a v parku děti hledaly naklíčené žaludy, bukvice a kaštany. Ty pak  zasadily do květináčků. Na okně v družince nám vyrostla malá lesní školka. Nyní se o ni děti hezky starají a až bude čas, darují stromečky Zemi. Zasadí je na své zahrádce nebo v lese. Děti si také vyrobily návrhy na hezké malované popelnice  a zasoutěžily si i v třídění odpadu. Odpad na kartičkách rozdělovaly do kontejnerů na plast, sklo, papír, kovový odpad, elektroodpad, oblečení a bioodpad.

Všechny děti  byly v soutěži úspěšné a odpad třídit umí. Zjistily, že lidé denně vyprodukují opravdu velké množství odpadu a proto je moc důležité ho třídit, aby se dal recyklovat. Naše planeta by se mohla bez této pomoci odpadem „UDUSIT“! Den Země by neměl být jediným dnem, kdy myslíme na planetu Zemi. Na její ochranu bychom neměli zapomínat po celý rok.

Video a text Iveta Liďáková

Back To Top