skip to Main Content

Výbor, členové a přátelé Základní kynologické organizace č. 030 – Město Albrechtice (Opavice) ve spolupráci a za podpory SRPDŠ při Základní škole v Městě Albrechticích vás srdečně zvou na Den dětí a pejsků. Soutěže pro pejsky a děti, ukázky výcviku psů, jízda na koních, střelba ze vzduchovky, skoky v pytlích, volba psí Miss a Missáka. To vše je připraveno na sobotu 11. června 2011 od 10 hodin na cvičišti ZKO Město Albrechtice – Opavice. V případě nepříznivého počasí se akce překládá na neděli 12. června. Vstup malých dětí jen za doprovodu rodičů, větší pejsci musí mít náhubek, všichni pejsci pak platné očkování.

Back To Top