Pracovníci dodavatele stavební části projektu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pod názvem „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“ ing. Romana Václavíka z opavské firmy Ingenia i jeho subdodavatelé již opustili budovu školy. Je dokončena instalace a dodávky technického vybavení, které zajišťovali pracovníci krnovské firmy Coda Office, s.r.o., ustavený nábytek, zabudována nová jazyková učebna. Vše je uklizeno a připraveno pro naplňování cílů uvedených v záhlaví projektu.

Pokud patříte mezi ty, které bez ohledu na místo bydliště zajímá, co je nového v naší škole, ať patříte mezi rodiče a příbuzné našich současných nebo budoucích školáků, případně jste jen zvědaví, rádi vás uvítáme na Dnu otevřených dveří, který je připraven na čtvrtek 3. září od 15 do 17.30.

Ještě nedávno se stěhovalo, připevňovalo…

Budete si moci prohlédnout nové moderní učebny. Děti vám předvedou, jak se pracuje s interaktivními tabulemi. Učitelé vysvětlí využití jazykové učebny. K vidění bude i krátká prezentace o průběhu celé stavby vytvořená výběrem z rozsáhlé fotodokumentace z původních více jak 1 200 fotografií, ukázka umění našich písařů na klávesnici PC včetně exhibice účastníka na nedávném pekingském mistrovství světa ve zpracování textů Milana Musila pod vedením paní učitelky Taťány Kurečkové. Určitě se nebudete nudit. Už jen nové výhledy z oken na Město Albrechtice a okolní přírodu bude stát za to. Těšíme se na vás.

Foto a text Karel Knapp

Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice

Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/01.00116

Popis projektu:
Vybudování nových učeben pro výuku cizích jazyků a počítačové gramotnosti v půdním prostoru objektu stávající základní školy. Tyto budou sloužit pro žáky ZŠ a jejich rodiče, děti a mládež ve městě a mikroregionu, zájemcům o vzdělávací kurzy, nezaměstnaným, matkám na mateřské a rodičovské dovolené, seniorům.

Back To Top