Ve čtvrtek 21. 3. se na naší škole konal Den otevřených dveří. Cílem této akce bylo představit školu budoucím žákům a jejich rodičům, ukázat jim pestré vybavení jednotlivých učeben a moderní technologie, se kterými dnes již žáci stabilně pracují. Na vybraných místech byli připraveni žáci 9. tříd, aby pomohli návštěvníkům s orientací po škole.

Na více než 12 stanovištích byly pro budoucí žáčky připraveny zajímavé úkoly. Na prvním stupni předškoláci pracovali s tablety iPad, počítali s roboty Blue bot a na interaktivních tabulích skládali puzzle. Svou zručnost si vyzkoušeli výrobou včeličky, nebo lepením velikonočních vajíček. Na výstavě výtvarných prací vybírali ty nejzdařilejší výkresy. Také školní družina nabízela mnoho zajímavých aktivit.

Na druhém stupni následovala učebna fyziky, která dětem představila 3D hologram vytvořený na principu lomu světla. Seznámily se zde s pokusy zaměřenými na statickou elektřinu, optiku a magnetismus. V učebně jazyka anglického spojovaly barvy a obrázky, skládaly anglická slova z písmenek a hrály elektronické pexeso. Přírodopisná třída umožnila si vyzkoušet práci s mikroskopy a prozkoumat modely zvířat a lidských orgánů. V knihovně si děti připomněly oblíbené dětské hrdiny z knih a dětských seriálů. K nahlédnutí byla také počítačová učebna, před níž si mohly poskládat různé rovinné útvary a prostorová tělesa.

Dovednosti a manuální zručnost si opět potvrdily v dílně, kde pro ně byly připraveny nejrůznější dřevěné výrobky k dokončení. Hudebna se rozezněla dechovými, bicími či žesťovými nástroji. Nakonec si děti zacvičily ve velké tělocvičně.

Všem návštěvníkům děkujeme za hojnou účast a doufáme, že se jim na naší škole líbilo.

Foto Karolína Kobin, text Jana Mičaninová

Back To Top