Každoroční Den dětí se nesl ve velkém stylu. V sobotu se na hřišti sešly desítky dětí se svými rodiči, aby zhlédly pestrý program a vyzkoušely si mnoho atrakcí, které pro ně připravil OÚ Město Albrechtice. Kulturní vystoupení připravily především paní učitelky s dětmi z naší základní školy.

Rozcvička s PET lahvemi…

Tanečně zazářili žáci ze třídy Ireny Santariusové, kteří nacvičili rozcvičku s PET lahvemi, country tanec zase bravurně předvedly páry ze třídy paní učitelky Zdenky Závodné a na improvizovaném travnatém pódiu se blýskla i děvčata z tanečního kroužku paní učitelky Aleny Václavíkové a žákyně 8. B Marušky Murové.

Muzikálová pohádka…

Třešničkou na dortu pak bylo vystoupení dětí ze třídy paní učitelky Vlaďky Dudkové, které nacvičily muzikálovou pohádku O dvanácti měsíčkách. Všichni vystupující z nižšího stupně si připravili nádherné kostýmy a masky a patří jim velký dík za krásné a profesionální vystoupení.

Pěvecký sbor…

Druhý stupeň reprezentovala na dětském dnu třída 6. B a Pěvecký sbor ZŠ Město Albrechtice paní učitelky Veroniky Glötzerové. Žákyně z nižšího i vyššího stupně zazpívaly známé hity s pohádek i současné populární české a anglické skladby. V jedné ze skladeb si sólově zazpíval i Adam Hošek z 9. B. Publikum ještě dlouho mluvilo o pěveckém vystoupení Markéty Puszterové ze 7. A, která bezchybně vystřihla skladbu od Adelle Set fire to the rain.

Rebelky…

Na pódiu se ještě vystřídaly děti z MŠ a ZUŠ reprezentovala Tereza Kubaláková ze 7. B na keyboard a Adama Hošek z 9. B na bicí soupravu. Adam předvedl publiku také společně s Maruškou Murovou z 8. B tři standartní a latinskoamerické tance, které se naučili v tanečních, jež na naší škole vedli manželé Handlířovi.

Country tance…

OÚ připravil pro děti 60 cen v dětské tombole a ti, kteří nevyhráli, si odnesli alespoň nafukovací balónek. Celým programem provázela paní učitelka Veronika Glötzerová. Na závěr jsme si všichni společně s našimi dětmi zatančili na diskotéce Martina Hradečného a popovídali s žáky, kteří už naši školu absolvovali a stali se středoškoláky.

Taneční vystoupení…

Pěvecký sbor a děti ze třídy paní učitelky Zdenky Závodné nás budou ještě reprezentovat 19. června na Mezinárodním dětském festivalu v Dívčím Hradě, kde v pátek vystoupí i Voxel a v sobotu například Martin Harich nebo David Deyl.

Foto Regína Hajná, text Veronika Glötzerová

Back To Top